Nový marsovský rover bude pomocí rentgenového záření pátrat po zkamenělém životě na Marsu

  • Sdílet Toto
Ricky Joseph

Další misí vozítka NASA Mars Rover 2020 bude hledání stop mikroskopického života na povrchu Marsu. K tomu bude podle internetových stránek agentury využívat rentgenovou technologii.

Hledání dávného mikroskopického života

Po náročné misi vstupu, sestupu a přistání na začátku roku 2021 čeká Mars Rover další práce. Musí hledat stopy mikroskopického života z doby před miliardami let. K tomu musí použít zařízení zvané PIXL, které využívá rentgenové záření poháněné umělou inteligencí (AI).

PIXL má velikost malého sáčku a je umístěn na konci ramene robota Mars Rover Perseverance 2020. Vzorky hornin odebírá vrták umístěný na konci ramene.

Textura hornin má zásadní význam při rozhodování o tom, které vzorky by měly být vráceny na Zemi. Na naší planetě byly například horniny zvané stromatolity vytvořeny vrstvami dávných bakterií. Jsou příkladem dávného života nalezeného ve zkamenělé podobě.

Rentgenová technologie

Fluorescence se používala dávno před příchodem rentgenové fluorescence na Mars. Geologové a metalurgové ji používají například k identifikaci materiálů a postupem času se stala běžnou muzejní technikou pro odhalování padělků obrazů nebo zjišťování původu děl. Chris Heirwegh, odborník na rentgenovou fluorescenci z týmu PIXL, objasnil, jak se tato technologie používá.se stává.

"Pokud víte, že umělec obvykle používá bílý titan s jedinečnou signaturou těžkých kovů, může vám tento důkaz pomoci při ověřování pravosti obrazů. (...) Můžete určit, zda určitý typ barvy pochází z Itálie, když ho spojíte s uměleckou skupinou té doby." - Chris Heirwegh

PODÍVEJTE SE VÍCE: Cesta na Mars: za jak dlouho se tam dostaneme?

Vozítko Mars Rover pak nasbírané vzorky uloží do kovových trubek a uloží je na povrchu, aby se mohly vrátit na Zemi při některé z budoucích misí.

Téměř každá mise, která úspěšně přistála na Marsu, však použila rentgenový fluorescenční spektrometr. Mezi takové mise patří například sondy Viking a vozítko Curiosity.

Co je to vlastně diferenciál PIXL?

Ačkoli předchozí mise využívaly rentgenovou technologii, PIXL má stále náskok. Od svých předchůdců se liší tím, že dokáže skenovat horniny pomocí rentgenového paprsku, který dokáže najít chemické látky na povrchu a také zjistit, kolik jich tam je. Výzkumnice Abigail Allwoodová z Kalifornské laboratoře pro pohonné jednotky (California Propulsion Laboratory) objasnila, jak to bylo s tímPodle ní má PIXL mnohem vyšší přesnost a dokáže najít drobné látky v půdě.

"Rentgenový paprsek přístroje PIXL je tak ostrý, že dokáže lokalizovat prvky tak malé, jako je zrnko soli. Díky tomu lze detekované chemické látky s vysokou přesností přiřadit ke specifickým texturám hornin." - Abigail Allwoodová

Analýza textur hornin pomocí PIXL tak poskytne důležitá vodítka pro zjištění, zda je vzorek zkamenělým mikrobem.

S informacemi od NASA.

Ricky Joseph je hledačem poznání. Pevně ​​věří, že porozuměním okolnímu světu můžeme pracovat na zlepšení sebe i naší společnosti jako celku. Jako takový si dal za své životní poslání dozvědět se o světě a jeho obyvatelích co nejvíce. Joseph pracoval v mnoha různých oblastech, všechny s cílem rozšířit své znalosti. Byl učitelem, vojákem a obchodníkem – ale jeho skutečná vášeň spočívá ve výzkumu. V současnosti pracuje jako vědecký pracovník pro významnou farmaceutickou společnost, kde se věnuje hledání nových způsobů léčby nemocí, které byly dlouho považovány za nevyléčitelné. Díky píli a tvrdé práci se Ricky Joseph stal jedním z předních odborníků na farmakologii a lékařskou chemii na světě. Jeho jméno vědci znají všude a jeho práce nadále zlepšuje životy milionů lidí.