Je jaderná energie obnovitelná? výhody a nevýhody

  • Sdílet Toto
Ricky Joseph

O tom, zda je jaderná energie obnovitelná a zda je vhodnou alternativou ve světě, kde se potýkáme s problémy vyplývajícími ze změny klimatu, se vedou různé diskuse. Například v Evropě se země zatím neshodly na zařazení jaderné energie do skupiny "zelených" energií.

Mezi výhody a nevýhody jaderné energie patří ekologické, ekonomické a bezpečnostní otázky. Je čistší než jiné zdroje, ale není bez určitých rizik. A obecně, i když je mnohem méně znečišťující, říci, že jaderná energie je obnovitelná, by nebylo úplně správné.

Je jaderná energie obnovitelná, nebo ne?

U mnoha parametrů a definic, které slouží k určení, zda je jaderná energie obnovitelná, či nikoliv, lze dojít k závěru, že nikoliv. V kontextu změny klimatu však výroba jaderné energie neprodukuje skleníkové plyny a je nízkouhlíkovým palivem.

Obnovitelná znamená, že energie je dodávána ze zdrojů, které se neustále obnovují, jako je voda z vodních elektráren nebo sluneční světlo pro solární panely na střechách. Protože jaderná energie využívá radioaktivní palivo, není v tomto smyslu obnovitelná.

Jaderná energie je však druhým největším zdrojem nízkouhlíkové elektřiny na světě, hned po vodní energii. Někteří vědci tvrdí, že je nezbytná, aby pomohla zemím dosáhnout uspokojivé úrovně výroby na národní úrovni bez emisí skleníkových plynů.

Je to proto, že zatím není možné využívat obnovitelnou energii k výrobě veškeré naší potřeby elektřiny. Jaderná energie však není imunní vůči problémům.

Hlavním z nich je produkce radioaktivního odpadu, který je třeba bezpečně převézt do dlouhodobého úložiště, kde by neměl být narušen po dobu desítek tisíc let, dokud materiál přestane ohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

Výhody a nevýhody jaderné energie

Výhody

  • Být zdrojem nízkouhlíkové elektřiny, kterou lze využívat nepřetržitě až dva roky;
  • mají vysokou hustotu - množství energie uvolněné při jaderném štěpení je přibližně 10 milionkrát větší než při spalování atomů fosilních paliv;
  • Pružnost vůči potřebám lidí, protože je možné snížit výkon jaderné elektrárny, pokud je dostatek elektřiny z jiných zdrojů, nebo jej zvýšit v případě nárůstu poptávky;
  • Mají relativně nízké náklady;
  • mít elektrárny, které drasticky nemění okolní životní prostředí.

Nevýhody

  • Vedlejší produkty jaderné energie, kterými jsou radioaktivní materiály a radioaktivní odpad, které mohou být velmi škodlivé;
  • I při dodržení bezpečnostních opatření existuje riziko havárií; historie ukazuje, že i při dodržení bezpečnostních opatření budou jaderné havárie v elektrárnách vždy rizikem;
  • K výstavbě jaderných elektráren je zapotřebí špičkové technologie, vzdělání a peněz; kromě toho mohou potřebné palivo vyrábět pouze země, které podepsaly Smlouvu o nešíření jaderných zbraní; to vše znamená, že elektrárny mohou stavět zpravidla pouze nejrozvinutější země.

Ricky Joseph je hledačem poznání. Pevně ​​věří, že porozuměním okolnímu světu můžeme pracovat na zlepšení sebe i naší společnosti jako celku. Jako takový si dal za své životní poslání dozvědět se o světě a jeho obyvatelích co nejvíce. Joseph pracoval v mnoha různých oblastech, všechny s cílem rozšířit své znalosti. Byl učitelem, vojákem a obchodníkem – ale jeho skutečná vášeň spočívá ve výzkumu. V současnosti pracuje jako vědecký pracovník pro významnou farmaceutickou společnost, kde se věnuje hledání nových způsobů léčby nemocí, které byly dlouho považovány za nevyléčitelné. Díky píli a tvrdé práci se Ricky Joseph stal jedním z předních odborníků na farmakologii a lékařskou chemii na světě. Jeho jméno vědci znají všude a jeho práce nadále zlepšuje životy milionů lidí.